Team building na 101 način

Team building

Zagotovo vam je kdaj v uho padla besedna zveza team building, ki se v zadnjem času pogosto uporablja. Tovrstni izraz je sodobne narave in pomeni vsako obliko skupnega druženja zaposlenih izven delovnega okolja. Lahko poteka v številnih oblikah, med najbolj pogostimi so piknik, bowling, kreativne delavnice, skupinsko reševanje delovnih nalog in različni adrenalinski športi. Team building je torej dogodek, ki poteka izven delovnih okvirjev, a še vedno v sklopu podjetja.

Team building za ekipni zagon

Neformalno druženje je namenjeno predvsem dodatnemu zagonu in motivaciji zaposlenih za delo. Tako zagon kot motivacija namreč lahko v veliki meri pripomoreta k večjemu uspehu podjetja.

Učinek dobrega team buildinga, ko se ekipa denimo odloči posneti simpatično reklamo za podjetje, je lahko povečanje števila strank, kar prinese večji dobiček. S pomočjo družabnih srečanj se gradi tudi na usklajenosti in učinkovitosti ekipe.

Kdaj se odločiti za team building?

Strokovnjaki vodjam podjetja priporočajo team building v primeru, ko opazijo, da se zaposleni v podjetju ne ujamejo najbolje. Prav tako je priporočljiv, ko v podjetju vlada neko splošno dolgočasje.

S skupnim obiskom narave ali dobre restavracije lahko delodajalec doseže pozitiven učinek. Ekipa se med seboj bolje spozna, med njimi se stkejo nova prijateljstva, posledično pa je delo opravljeno hitreje, z več veselja in manj napakami.

Ekipo je treba primerno nagraditi

Če delodajalec ugotovi, da je podjetje v zadnjem času močno napredovalo, predvsem s pomočjo zaposlenih, jih je potrebno na primeren način nagraditi. Tudi tukaj je team building izjemno dobra rešitev in hkrati priložnost, da se ekipa še bolj poveže.

Nagrada v takšni obliki bo zaposlene zagotovo še bolj spodbudila za nadaljnje delo v podjetju!